Nejčastější dotazy jsou již zodpovězené

Dříve než nám zavoláte, zkuste projít již zodpovězené, nejčastější dotazy.

Karty Expensa

1Co je vlastně Expensa karta?
Expensa karta je „dobíjecí“ neboli předplacená MasterCard platební karta. Není ani debetní kartou, ani kreditní kartou, ani „charge“ kartou.

Debetní karta je platební karta navázaná k běžnému firemnímu účtu. Kartou tedy zaplatíte, pokud máte na běžném firemním účtu kladný použitelný zůstatek.

Kreditní karta je platební karta, u které nákupy provádíte z úvěru, který Vám poskytuje banka – vydavatel kreditní karty. Takto čerpaný úvěr pak splácíte jednorázově nebo postupně. Nevyčerpaný rámec úvěru (limit kreditní karty) můžete čerpat i opakovaně.

Charge karta je platební karta, u které nákupy provádíte z úvěru, který Vám poskytuje banka – vydavatel kreditní karty. Takto čerpaný úvěr pak splácíte celý jednorázově na konci měsíce.

Expensa karta tedy není vázána k běžnému firemnímu účtu, ale k tzv. Sběrnému účtu v Aplikaci Expensa, kam si přeposíláte peníze z Vašeho firemního účtu a následně je v Aplikaci Expensa dobijete na jednotlivé karty. Nákupy tedy neprobíhají z úvěru, ale z firemním peněz předem dobitých na kartu.
2Je Expensa karta „kreditní“ kartou?
Ne. Kreditní karta je platební karta, u které transakce provádíte z úvěru, který Vám poskytuje banka – vydavatel kreditní karty. Takto čerpaný úvěr pak splácíte jednorázově nebo postupně. Nevyčerpaný rámec úvěru (limit kreditní karty) můžete čerpat i opakovaně.

Expensa karta je „dobíjecí“ karta. Transakce provádíte ze zůstatku, který je nabit na Expensa kartě.
3Jaký je rozdíl mezi Expensa „dobíjecí“ kartou a běžnou platební kartou?
Běžná platební karta je navázána k běžnému firemnímu účtu, kartou tedy zaplatíte, pokud máte na běžném firemním účtu kladný použitelný zůstatek. K jednomu běžnému účtu můžete mít vydáno více platebních karet.

Expensa karta není navázána na Váš běžný firemní účet. Každou Expensa kartu musíte v Aplikaci Expensa zvlášť dobít z Vašeho Expensa sběrného účtu. Pokud není Expensa karta dobitá (nabitá), pak má nulový zůstatek a s takovou kartou nezaplatíte u obchodníka, nevyberete z bankomatu, ani nezaplatíte po internetu, a to ani když máte na svém Expensa sběrném účtu dostatek prostředků.
4Proč jsou Expensa karty dobíjecí?
Expensa karty jsou navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly toku hotovosti ve firmě. Dříve zaměstnanec, který jel na pracovní cestu, požádal o vydání hotovostní zálohy. Nyní mu je tato hotovostní záloha „nabita“ na jeho Expensa kartu.
5Jsou Expensa karty odděleny od běžného firemního účtu?
Ano. Expensa karty se dobíjejí z Vašeho sběrného účtu, na který si převedete prostředky z Vašeho běžného firemního účtu. Expensa karty dobíjíte z Vašeho Expensa sběrného účtu prostřednictvím Aplikace Expensa.
6Jak Expensa kartu dobiji?
Expensa kartu můžete dobíjet manuálně jednorázově nebo si můžete nastavit automatické dobíjení.
Jednorázově může kartu dobíjet uživatel s profilem CFO, který ji jako jediný může také „odbít“, dále může jednorázově dobíjet uživatel s profilem MANAŽER, ale pouze těm uživatelům, kteří jej mají v Aplikaci Expensa nastaveného jako svého nadřízeného. Automatické dobíjení je dvojího typu. Buď můžete kartu dobíjet měsíčně, kdy proběhne převod vždy na přelomu měsíce (konkrétně v noci z posledního na prvního dalšího měsíce) a to do částky měsíčního limitu dobíjení, která je u karty nastavena. Nebo můžete kartu dobíjet na Vámi danou částku při poklesu zůstatku karty pod určitou částku. Tento typ automatického dobíjení probíhá neustále, karta tak bude při poklesu zůstatku pod stanovenou částku do cca 15 minut opětovně dobita. Automatické dobíjení může na kartě nastavit uživatel s profilem ADMINA nebo CFO.
Oba typy dobíjení (tj. manuální a automatický) můžete libovolně kombinovat. Z automatických způsobů dobíjení karty můžete vybrat pouze jeden.
7Mohu Expensa kartu dobít i mimo pracovní dobu či ve svátek?
Pokud máte na svém Expensa sběrném účtu dostatek prostředků, můžete prostřednictvím Aplikace Expensa dobíjet Expensa karty 24 / 7 / 365.
8Může se stát, že Expensa kartu nedobiji?
Může se to stát, když nemáte na Vašem Expensa sběrném účtu dostatek prostředků. V takovém případě musíte nejdříve převést prostředky z Vašeho firemního bankovního účtu na Váš Expensa sběrný účet.
9Lze Expensa kartu „vybít“?
Ano, každou Expensa kartu lze prostřednictvím Aplikace Expensa „vybít“ úplně nebo částečně zpět na Váš Expensa sběrný účet. Vybít Expensa kartu může pouze uživatel s profilem CFO.
10Kde najdu aktuální zůstatek Expensa karty?
Zůstatek své Expensa karty naleznete v Aplikaci Expensa, a to pod ikonou Můj účet v pravém horním rohu nebo také v mobilní aplikaci Expensa.
11Jak mám Expensa kartu blokovat?
Jakoukoliv Expensa kartu můžete blokovat v Aplikaci Expensa (držitel u své Expensa karty, ADMIN nebo CFO u jakékoliv Expensa karty) nebo telefonicky na lince 23EXPENSA (kdokoliv, kdo zná jméno a email držitele karty).

Blokace v Aplikaci Expensa je dvojího druhu, a to dočasná, jejímž následkem je stažení limitu karty na nulu, což znamená, že s kartou nezaplatíte, ale Expensa karta zůstane i nadále aktivní. Dočasnou blokaci zrušíte opětovným navýšením měsíčního limitu karty. Dočasnou blokaci karty může udělat pouze MANAŽER pro jemu podřízené UŽIVATELE a u Expensa Petrol též i ZMOCNĚNEC. Druhou variantou je blokace trvalá, která je nevratná. Zrušit ji tedy již nelze, řešením je pouze objednání nové Expensa karty.
12Co mám dělat, když mám blokovanou Expensa kartu?
Blokace v Aplikaci Expensa je dvojího druhu, a to dočasná, jejímž následkem je stažení limitu karty na nulu, což znamená, že s kartou nezaplatíte, ale Expensa karta zůstane i nadále aktivní. Dočasnou blokaci karty může udělat pouze MANAŽER pro jemu podřízené UŽIVATELE a u Expensa Petrol též i ZMOCNĚNEC.
Druhou variantou je blokace trvalá, která je nevratná. Zrušit ji tedy již nelze, řešením je pouze objednání nové Expensa karty.
Pokud byla Expensa karta blokována pouze dočasně, tedy stažením limitu na nulu, je třeba limit opět navýšit, což může uživatel s profilem MANAŽERA, ADMINA či CFO. Pokud byla Expensa karta blokována trvale, je třeba požádat o novou Expensa kartu. V Aplikaci žádá uživateli o novou kartu ADMIN či CFO, žádost poté s uživatelem podepisuje ZMOCNĚNEC.
13Na našem Expensa sběrném účtu nemáme dostatek prostředků pro dobití Expensa karty, máme však nabité jiné Expensa karty.
Nejprve vyberte Expensa kartu(y), kterou nebudete „potřebovat“. Její zůstatek úplně nebo částečně „vybijte“ na Váš Expensa sběrný účet – toto provedete online v Aplikaci Expensa. Pokud máte na ostatních kartách nastaveno automatické dobíjení „při poklesu pod určitou částku“, může se stát, že při vybíjení takové karty bude třeba automatické dobíjení vypnout, aby se karta nestihla dobít dřív, než Vy stihnete peníze přesunout. Prostředky z „vybíjené“ Expensa karty budou na Váš Expensa sběrný účet připsány okamžitě. Následně můžete – opět přes online Aplikaci Expensa – okamžitě dobít potřebné prostředky na požadovanou Expensa kartu.

Platby Expensa kartou

1Kde všude Expensa kartou zaplatím?
Expensa kartou zaplatíte na terminálech u obchodníků, vyberete z bankomatů a zaplatíte na internetu všude, kde vidíte logo MasterCard. Dobíjecí Expensa karty jsou přijímány stejně jako „běžné“ platební karty. Samozřejmě (i) musíte mít daný způsob využití konkrétní Expensa karty (tj. platby na terminálech u obchodníků, výběry z bankomatů nebo platby na internetu) povolen v Aplikaci Expensa, (ii) musíte mít na dotčené Expensa kartě dostatečný zůstatek. Výjimkou je pouze Expensa Petrol karty, která je omezena pouze na platby na čerpacích stanicích, v autoservisech, pneuservisech a pro platby mýta.
2Mohu omezit Expensa kartu jen pro určité typy plateb?
Ano, u každé Expensa karty můžete povolit nebo zakázat každou z následujících funkcí: platby na platebních terminálech u obchodníků, výběry z bankomatů nebo platby na internetu. Tj. můžete mít např. Expensa kartu, se kterou zaplatíte pouze u obchodníka, ale nezaplatíte na internetu, ani nevyberete z bankomatu. Nebo kartu, kterou zaplatíte u obchodníka a vyberete z bankomatu, ale nezaplatíte po internetu atp. U Expensa Petrol karty jsou zakázány platby na internetu a nemohou být ani povoleny. S Expensa Petrol kartou též nezaplatíte jinde než na čerpacích stanicích, v autoservisech a pneuservisech a při platbách mýta.
3U jakých obchodníků Expensa kartou zaplatím?
Expensa kartou zaplatíte na terminálech, kteří přijímají platby kartami „MasterCard“ – dobíjecí Expensa karty jsou přijímány stejně jako „běžné“ platební karty. Je však třeba mít platby u obchodníků povoleny v aplikaci Expensa a také mít na kartě dostatečný zůstatek.
4Zaplatím Expensa kartou po internetu?
Expensa kartou zaplatíte na internetových platebních branách, které přijímají platby kartami „MasterCard“ – dobíjecí Expensa karty jsou přijímány stejně jako „běžné“ platební karty. Je však třeba mít online platby povoleny v aplikaci Expensa a také mít na kartě dostatečný zůstatek. Pro online platby je ještě navíc potřeba nastavit si 3D Secure bezpečnostní kód. Samostatnou kapitolou je použití Expensa Petrol karty. U Expensa Petrol karty jsou platby na internetu úplně vyloučeny a nelze je ani dodatečně povolit.
5Jsou platby Expensa kartou po internetu bezpečné?
Ano, pro větší bezpečnost jsou platby na internetu chráněny 3D Secure bezpečnostním kódem. Expensa umožňuje nastavení 3D Secure kódu jako „statického“, tj. časově neomezeně platný kód pro potvrzování online plateb. Na rozdíl od „dynamického“ kódu, který je generován pro každou jednotlivou transakci a doručován prostřednictvím mobilního telefonu.

Při platbách na internetu raději volte oficiální platební brány. Vyvarujte se zasílání fotokopií karty (zejména včetně CVV kódu na zadní straně karty), tím spíše s kopií dokladu totožnosti držitele karty (praxe některých hotelů), neboť poté hrozí zvýšené nebezpečí zneužití karty a vystavujete se nebezpečí, že vám následně nebude uznána reklamace případné neoprávněné transakce.

Sběrný účet

1Co je sběrný účet?
Sběrný účet je bankovní účet, ze kterého dobíjíte své Expensa karty. Aktuální zůstatek sběrného účtu vidí v Aplikaci Expensa CFO, ADMIN, ÚČETNÍ a POKLADNÍK. Expensa sběrný účet je veden u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Každý klient má svůj Expensa sběrný účet s vlastním číslem (tj. xxx xxx xxx / 2700), na který si poukazuje prostředky pro dobíjení Expensa karet. Prostředky převádíte z Vašeho běžného firemního účtu klasickým bankovním převodem nebo si v Aplikaci Expensa můžete nastavit inkaso. Převod na Expensa sběrný účet lze provést pouze z bankovního účtu u banky se sídlem na území České republiky (tj. z jiného „českého“ účtu).
2Jak doplním Expensa sběrný účet?
Expensa sběrný účet doplníte klasickým bankovním převodem ze svého firemního bankovního účtu nebo si v Aplikaci Expensa můžete nastavit inkaso. Převod na Expensa sběrný účet lze provést pouze z bankovního účtu u banky se sídlem na území České republiky (tj. z jiného „českého“ účtu).
3Mohu poukázat na Expensa sběrný účet prostředky ze zahraničí?
Ne. Na Váš Expensa sběrný účet můžete převést peněžní prostředky pouze z bankovního účtu u banky se sídlem na území České republiky (tj. z jiného „českého“ účtu). Jedná se o dílčí opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
4Jak dlouho trvá převod prostředků z našeho firemního účtu na Expensa sběrný účet?
Vzhledem k charakteru sběrného účtu je potřeba počítat s časovou rezervou pro převody prostředků na sběrné účty. Obecně lze říci, že převod prostředků na Expensa sběrný účet trvá D+2 pracovní dny. V případě, že příkaz k převodu provedete v pracovní den do 12:00, lze očekávat připsání prostředků na Expensa sběrný účet s vysokou mírou pravděpodobnosti již D+1 pracovní den.
5Jak zajistím, abychom měli na Expensa sběrném účtu vždy dostatek prostředků pro dobití Expensa karet?
Chcete-li zajistit, abyste měli na Vašem Expensa sběrném účtu vždy dostatek prostředků pro dobíjení Expensa karet, nastavte si v Aplikaci Expensa k Vašemu běžnému firemní účtu inkaso ve prospěch Vašeho Expensa sběrného účtu. Inkaso může nastavit pouze uživatel s oprávněním CFO a nastavuje ho pro případ poklesu zůstatku na Expensa sběrném účtu pod určitou částku.
6Mohu převést peníze z našeho Expensa sběrného účtu zpět na náš firemní účet?
Ano, samozřejmě, ale pouze na bankovní účet, který máte uveden ve Rámcové smlouvě smlouvy o poskytování a používání předplacených karet a užívání Aplikace Expensa, uzavřené s Expensa a.s. a společností Euronet 360 Finance Limited ze skupiny Euronet. Tento převod provedete v Aplikaci Expensa a zadat jej může pouze uživatel s oprávněním CFO.
7Kdo je majitelem našeho Expensa sběrného účtu?
Formálním majitelem všech Expensa sběrných účtů je společnost Euronet 360 Finance Limited („E360F“), společnost ze skupiny Euronet, která je spolu s Expensa a. s. smluvní stranou „Rámcové smlouvy o poskytování a používání předplacených karet a užívání Aplikace Expensa“. Na základě této Rámcové smlouvy E360F poskytuje klientům platební služby dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. E360F je zároveň zpracovatelem („procesorem“) platebních transakcí klientů na Expensa kartách. Z tohoto důvodu je možné všechny Expensa karty dobíjet prostřednictvím Aplikace Expensa kdykoliv, tj. 24 / 7 / 365 – samozřejmě pokud máte na Vašem Expensa sběrném účtu dostatek prostředků. Peněžní prostředky na každém Expensa sběrném účtu jsou však vedeny ve jménu konkrétního klienta.
8Jak jsou mé prostředky na Expensa sběrném účtu chráněny proti případnému úpadku Euronet 360 Finance Limited nebo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., kde jsou vedeny?
Přestože formálním majitelem všech Expensa sběrných účtů je společnost Euronet 360 Finance Limited („E360F“), peněžní prostředky na každém Expensa sběrném účtu jsou vedeny ve jménu konkrétního klienta. V případě úpadku společnosti E360F tak nevstupují do konkurzní / insolvenční podstaty této společnosti.

Prostředky na každém Expensa sběrném účtu jsou také pojištěny proti úpadku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., kde jsou vedeny a to do standardní maximální výše dle příslušných právních předpisů (aktuálně do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky).

Aplikace Expensa

1Co je Aplikace Expensa?
Aplikace Expensa je cloudová aplikace, dostupná z PC, tabletů a mobilních telefonů, prostřednictvím které kompletně obsluhujete Expensa karty a provádíte vyúčtování výdajů. Aplikace Expensa je pro každého uživatele dostupná na login stránce https://my.expensa.cz/cs/access/login.

První přístup do Aplikace Expensa provádíte přes aktivační mail, který Vám zašle Expensa. Po prokliku na aktivační mail nastavíte heslo. Zapomenete-li heslo do Aplikace Expensa, klikněte na „Zapomněli jste heslo?“ na login stránce a postupujte dle zobrazeného návodu.
2Jak se přihlásím do Aplikace Expensa?
Do Aplikace Expensa se přihlásíte na login stránce https://my.expensa.cz/cs/access/login.

První přístup do Aplikace Expensa provádíte přes aktivační mail, který Vám zašle Expensa. Po prokliku na aktivační mail nastavíte heslo. Zapomenete-li heslo do Aplikace Expensa, klikněte na „Zapomněli jste heslo?“ na login stránce.
3Co může v Aplikaci Expensa dělat UŽIVATEL?
UŽIVATEL je především držitelem karty. V aplikaci Expensa si může požádat o dobití karty, případně vydání hotovosti, může si založit a nechat schválit cesťák a za období si vždy vyplní a nechá schválit vyúčtování, kde zohlední jak své karetní transakce, tak i manuální transakce, osobní výdaje a případné cesťáky.
4Co může v Aplikaci Expensa dělat MANAŽER?
Role MANAŽERA je úzce spojena s rolí UŽIVATELE. Každý MANAŽER je zároveň i UŽIVATEL a navíc každý UŽIVATEL musí mít nastaveného svého schvalujícího MANAŽERA. MANAŽER poté schvaluje nebo také zamítá žádosti o nákupy (dobití karty či vydání hotovosti), cesťáky a vyúčtování.
5Co může v Aplikaci Expensa dělat ADMIN?
ADMIN spravuje veškeré nastavení v aplikaci Expensa. Konkrétně je to nastavení uživatelů, oddělení, nákladových center, diet, kapesného a vozů. Admin má také přehled o zůstatcích karet a může nastavit automatické dobíjení karet.
6Co může v Aplikaci Expensa dělat CFO?
Každý CFO je zároveň i ADMIN (práva ADMINa však mohou být přiznána i osobě odlišné od CFO, tj. CFO a ADMIN mohou být 2 různé osoby). Jako CFO má navíc přehled o stavu financí v aplikaci Expensa, vidí číslo svého sběrného účtu, má možnost veškerých převodů (ze sběrného účtu na karty, z karet na sběrný účet, ze sběrného účtu na firemní účet) a nastavení inkasa na sběrný účet a přehled výdajů za celou společnost. Má také možnost vygenerovat si data z aplikace prostřednictvím reportů.
7Co může v Aplikaci Expensa dělat ÚČETNÍ?
Role ÚČETNÍ má především kontrolní funkci, může se prokliknout do účtů jednotlivých uživatelů a v případě potřeby jim upravit cesťáky či vyúčtování. ÚČETNÍ také vidí číslo sběrného účtu, přehled faktur, přehled petrol karet Účetní také vidí číslo sběrného účtu, přehled petrol karet (včetně detailu) a přehled tzv. „dlužníků“, což jsou uživatelé, kteří si nevypořádali minulá období, ať už v rámci vyúčtování či cesťáků a dluží tedy ÚČETNÍ jejich vyúčtování. ÚČETNÍ také může generovat veškeré reporty.
8Co může v Aplikaci Expensa dělat POKLADNÍK?
Ačkoliv je Expensa nástrojem pro odstranění hotovosti ve firmách, Expensa podporuje i vyúčtování (věříme že výjimečných) hotovostních záloh. Role POKLADNÍKA slouží pro jednoduchou manipulaci s hotovostí v rámci aplikace Expensa. Příjem i výdej hotovosti v Expense má vliv na Vyúčtování uživatele, kdy výdej hotovosti se stává závazkem uživatele vůči společnosti a naopak. Výše uvedený závazek je možné srovnat přidáním hotovostní transakce do Vyúčtování uživatele, případně vkladem této hotovosti zpět do pokladny. Pro uživatele je však vždy jednodušší používat při placení kartu. Karetní transakce se totiž do vyúčtování načítají automaticky, zatímco hotovostní transakce si musí uživatel do aplikace přidat sám manuálně. Výdej hotovosti přes POKLADNÍKA je tedy pouze na základě předem schválené žádosti, což může být schválený Cesťák nebo schválený Nákup. POKLADNÍK při vydání pouze doplní datum výdeje.
9Co může v Aplikaci Expensa dělat ZMOCNĚNEC?
ZMOCNĚNEC (nebo také ZMOCNĚNĚNÁ OSOBA) je osoba, která je zmocněná za společnost klienta k ověřování žadatelů o kartu. Zastřešuje proces žádosti o kartu, kdy zadává do aplikace Expensa veškeré požadované náležitosti a spolu s žadatelem poté podepisuje žádost o kartu.

ZMOCNĚNEC má zároveň kompletně pod kontrolou Petrol karty. Petrol karty spravuje ZMOCNĚNEC v rámci tří oblastí, a to žádostí o Petrol karty, dále spravuje uživatele Petrol karty a jako třetí oblast řeší správu karty, což je aktivace, dobíjení a blokace.

3D secure

1Platby se zabezpečením 3D Secure

Transakce platební kartou probíhajicí u obchodníků podporujicích technologii 3D Secure jsou zabezpečené nejvyšším možným stupněm.

Při transakcích u obchondíků nepodporujicích technologii 3D Secure se výrazně zvyšuje riziko zneužití platebních karet.

Nedoporučujeme provádět jakékoliv transakce u obchodníků nepodporujicích technologii 3D Secure.

2Nastavení bezpečnostního kódu 3D Secure

Bezpečnostní kód si můžete nastavit zde: https://secure1.paynet.ro/EnrollSite/jsp/main.jsp
Po kliknutí na odkaz je nutné přepnout jazyk na češtinu, standardně je nastavena angličtina.

Bezpečnostní kód si můžete nastavit ihned nebo budete na nastavení bezpečnostního kódu přesměrováni přes platební bránu zpracovatelské banky v okamžiku online platby.


Postup při nastavení bezpečnostního kódu:

  1. Zadáte číslo své Expensa karty
  2. Zadáte údaje o konci platnosti Expensa karty, CVVkód (3 číslice na magnetickém pruhu zadní strany karty) a ověřovací údaj (posledních 6 číslic rodného čísla a posledních 6 čísel karty bez mezer)
  3. Nastavíte si svůj bezpečnostní kód a také své osobní oslovení (z důvodu bezpečnosti se Vám bude vždy zobrazovat na těchto stránkách) a kontrolní otázku (včetně odpovědi), která Vám bude položena v případě, kdy zapomenete svůj bezpečnostní kód

    Po potvrzení bude Váš bezpečnostní kód nastaven.
3Změna bezpečnostního kódu 3D Secure

Postup při změně bezpečnostního kódu:

  1. Zadáte číslo své Expensa karty
  2. Zadáte svůj aktuální bezpečnostní kód
  3. Nastavíte si svůj nový bezpečnostní kód

Po potvrzení změny bude Váš bezpečnostní kód změněn.

Mobilní aplikace

1Apple iOS
Aplikace je dostupná pro všechny mobilní telefony iPhone s iOS 7.0 a vyšší, přičemž je funkční i na iPadu (prozatím není pro iPad optimalizovaná). Aplikace je zdarma ke stažení v Apple AppStore pro všechny uživatele Expensy. Pokud máte zařízení s Touch ID (iPhone 5S, iPad Air 2, iPad Mini 3 a vyšší) můžete jej využívat k odemykání aplikace.
2Google Android
Aplikace pro operační systém Android je zdarma ke stažení z Google Play Store pro všechna zařízení s OS Android verze 4.1. Jelly Bean a vyšší. Funkčně je aplikace identická s verzí pro iOS, po designové stránce se liší jen v drobných prvcích, což je dáno těmito operačními systémy.
3Windows Phone, Blackberry
Aplikace pro tyto mobilní platformy je prozatím ve vývoji.
4Funkce
Při prvním spuštění je nutné se do aplikace přihlásit. Přihlašovací údaje jsou pro každého uživatele shodné s těmi, které používá do cloudové aplikace. Pro úspěšné přihlášení do mobilní aplikace je třeba mít ve webové aplikaci přiřazený profil Uživatele nebo Manažera. Pokud chcete v aplikaci spravovat Petrol karty, je nutné požádat o přihlašovací údaje Zmocněnce. V tomto případě pak jsou dostupné veškeré transakce na všech Petrol kartách ve firmě. Po přihlášení Vás aplikace vyzve k vytvoření čtyřmístného kódu PIN. PIN slouží jako bezpečnostní prvek, díky kterému se nemusíte do aplikace přihlašovat při každém jejím spuštění. Kód vytvoříte zadáním Vámi zvolené, libovolné kombinace čtyř čísel. Poté je nutné PIN zadat znovu a tím se dokončí proces vytváření kódu PIN. Tento kód zadáváte do aplikace při jejím každém spuštění (toto lze vypnout – viz níže). Pokud se z aplikace odhlásíte a následně přihlásíte s jiným, nebo stejným Expensa účtem bude nutné vytvořit kód PIN znovu.

Nyní uživatel vidí kompletní přehled všech transakcí a na horní liště aktuální zůstatek na kartě. Zde se můžete přepnout na detail transakce, kde můžete zadat výši eventuální osobní útraty, poznámku k transakci a vyfotit účtenku. Tyto úpravy transakcí budou dostupné také v cloudové aplikaci. V případech, kdy je to nutné, můžete z hlavní obrazovky zadat transakci ručně (tato možnost není dostupná, pokud jste přihlášeni pod uživatelem Petrol karet). Transakce jsou automaticky řazeny dle kategorií, přičemž jsou dále řazeny chronologicky. U uživatele Petrol karet jsou transakce řazeny pouze chronologicky. O každé transakci provedené kartou dostane uživatel na svůj telefon notifikaci. Stejně tak, pokud bude jeho karta dobita.

Tlačítkem v pravém horním rohu se dostanete na profil a nastavení daného uživatele, kde se můžete z aplikace odhlásit, povolit zobrazení zůstatku na kartě bez přihlašování, změnit kód PIN a vypnout zabezpečení PINem - v případě této možnosti automaticky přebíráte zodpovědnost za případné zneužití! Zvolením možnosti Zavřít se vrátíte zpět na úvodní obrazovku s přehledem transakcí. Pokud aplikaci vypnete a máte povoleno zobrazování zůstatku bez přihlášení, stačí před zadáním kódu PIN potáhnout gestem obrazovku dolů a uvidíte aktuální zůstatek na Vaší kartě.

Pokud je uživatel přihlášen na profil s Petrol kartami, může si vybrat pomocí tlačítka v levém horním rohu kartu, ke které uvidí přehled transakcí.

Ceník služeb Expensa

1Kde najdu aktuální ceník služeb Expensa?

Aktuální ceník služeb je dostupný na internetové adrese http://expensa.cz/cenik/

2Ceník služeb Expensa platný do 30. 3. 2016

Ceník služeb platný do 30. 3. 2016 je dostupný na internetové adrese http://expensa.cz/cenik-2015/

Patříme do rodiny Direct. Jsme Direct finance

Expensa a.s. se stává členem Direct rodiny a mění svůj název na Direct finance Europe, a.s.